Ciężar

projekt:
Ciężar

info:
Są okresy że każdy dzień jest ciężarem