Deadnames

projekt:
Deadnames

info:
Seria opowiadająca o jednocześnie traumatycznym i wyzwalającym momencie zmiany płci/imienia. Opowieść odnosi się do życia osoby transseksualnej.
Uznaje się że porzucenie imienia jest momentem traumatycznym zarówno dla osoby transseksualnej jak i jej rodziny. W przypadku perspektywy rodziców – często ta okresowa traumatyczność ta jest porównywana do śmierci najbliższej osoby. W serii starałem się aby (przynajmnie w przypadku większości kadrów) nie można łatwo postawić wniosku czy są one na zdjęciach żywe czy martwe

Kolodion/Ambrotyp 18cm x 24xm