Samotność

projekt:
Samotność

Chwilowy ból samotności