Trzecia zasada dynamiki Newtona

projekt:
Trzecia zasada dynamiki Newtona

info:
Oddziaływanie dwóch ciał jest zawsze wzajemne. Jeżeli jedno ciało działa na drugie pewną siłą, to drugie działa na ciało pierwsze siłą taką samą co do wartości i kierunku, a o zwrocie przeciwnym.